Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä
Hiushuone V.O.G. (0995706-0)

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Marie Nuutinen
02 250 0794
marie.nuutinen@vogbeauty.fi

Henkilörekisterin nimi
Hiushuone V.O.G. asiakasrekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, kuin laki ja säännökset edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
marie.nuutinen@vogbeauty.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.